องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> มรดกทางวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณ์เดซาแวล

วันที่ 4 ก.พ. 2565

รายละเอียด
พิพิธภัณ์เดซาแวล ข้อมูลทั่วไป พิพิธภัณฑ์เดซาแวล วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร สร้างขึ้นเมื่อ3พฤษภาคม 2551ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของชุมชน และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บาทหลวงเดซาแวลผู้สร้างวัดวัดอัครเทวดามีคาแอล จึงชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "เดซาแวล” โดยมีพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรามุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีทางศาสนาวางศิลาฤกษ์อาคาร และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์เดซาแวล ลักษณะสำคัญ พิพิธภัณฑ์เดซาแวล มีการจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้โบราณในการทำมาหากินของชุมชนชาวอีสานโบราณ จัดแสดงเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่ดาวของชุมชน การสาธิตการทำดาวและจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. การเดินทางจากยโสธร ใช้ทางหลวง หมายเลข 2169 ระยะทาง 44.6 กิโลเมตร เลยอำเภอกุดชุม ไปประมาณ 7-8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกราว 600 ถึงบริเวณโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา และวัดซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้ หมู่ 2 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร หรือ โทร/แฟกซ์. 045-718211 หรือ 089-9491764


คำสำคัญ
พิพิธภัณ์เดซาแวล
หมวดหมู่
พิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง
พิพิธภัณ์เดซาแวล วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร หมู่ที่/หมู่บ้าน ซ่งแย้
อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

บุคคลอ้างอิง คุณพ่อเปโตรไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
ชื่อที่ทำงาน วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

อำเภอ ไทยเจริญ จังหวัด ยโสธรpic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม