ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และยกระดับงานประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 9 พ.ค. 2565
 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และยกระดับงานประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม