ข่าวสาร >> ข่าวฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย"

วันที่ 16 มิ.ย. 2556
 

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย"

เอกสารแนบ

Download 1627.pdf

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม