องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
แกงอ่อมเห็ดบด บ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 2 พ.ค. 2561

 

แกงอ่อมเห็ดบด บ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 

             ในปี ๒๕๔๘ ทางกลุ่มมีแนวคิด โดยใช้ภูมิปัญญา จัดหาวัสดุการผลิตก้อนเห็ดขึ้น จากเดิมใช้มือกระทุ้ง มาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ เช่น เหล็ก และโซ่ตรวน มาทำเป็นเครื่องอัดก้อน เพื่อลดระยะเวลาในการทำก้อนให้เสร็จเร็วมากขึ้น เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลง

            เรื่องราวดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเห็ดบทเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะ คือขี้เลื่อยยางพารา ขบวนการผลิต จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายวัตถุดิบ ที่มีจำกัดมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติกลมกล่อม หอม หวาน ปราศจากสารพิษตกค้าง ประกอบอาหารได้หลายอย่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่ได้บริโภคว่าอร่อยตามธรรมชาติ

           ทางกลุ่มได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตได้มาตรฐาน และปรับปรุงสูตร ให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปสู่คนอื่น ๆ และเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยเป็นการสร้างอาชีพให้สมาชิกและคนในชุมชน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          ในปี ๒๕๕๒ กลุ่มเพาะเห็ดลม (บด) ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการเพาะเห็ดของชุมชน มีการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น และนำเอาเทคโนโลยีมาทำเครื่องอัดก้อนระบบไฟฟ้า ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
 

องค์ประกอบของอาหาร(สูตร)

๑. น้ำย่านาง
๒ ถ้วยตวง
๓. ตะไคร้
๔ ต้น ๓. ใบแมงลัก ๑ กำ
๔. ไข่มดแดง ๑ ถ้วยตวง
๕. ฝักชะอม ๑มัด
๖. ผักหวาน ๑ กำ
๗. ผักติ้ว ตามความชอบ
๘. พริกสดอ่อน ๕ เม็ด
๙. ซีอิ้วขาว ๒ ช้อนโต๊ะ
๑๐. เห็ดบด ๓ กรัม
 

วิธีการ ประกอบอาหาร

๑. ต้มน้ำลวกเห็ดบดพักเอาไว้

๒. ต้มน้ำให้เดือด ใส่น้ำย่านางเคี่ยวจนเข้ากัน

๓. นำเห็ดบทใส่ในน้ำย่านางที่เดือด

๔. ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว หรือใส่น้ำปลาร้าด้วยก็ได้

๕. เคี่ยวอีกประมาณ ๒ นาที จากนั้น นำเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไป ใส่ใบแมงลักและผักติ้ว และยกขึ้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม