วันที่ 2 พ.ค. 2561
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง

ไก่ย่างบ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 
      ไก่ย่างบ้านแคน เป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของบ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีวางจำหน่ายตามซุ้มข้างทางถนนแจ้งสนิท ในชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ระยะทางห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธร ๓๕ กิโลเมตร ไก่ย่างบ้านแคน มีชื่อเสียงมานาน นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านเส้นทางบ้านดงแคนใหญ่ ส่วนมากจะต้องนึกถึงไก่ย่าง บ้างก็แวะซื้อกิน บ้างก็ซื้อไปฝากญาติมิตร รสชาติดีเป็นที่ถูกปากของคนทั่วไป สองฝั่งถนนแจ้งสิท ผ่านบ้านดงแคนใหญ่ จะมีร้านจำหน่ายไก่ย่างตลอดเส้นทาง เป็นที่รู้จักคนผู้คนที่สัญจรผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ รถโดยสาร ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานิยมแวะซื้อไก่ย่างบ้านแคนรับประทานและฝากญาติมิตร ในพื้นบ้านบ้านราคาไม้ละประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ บาท เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าที่ขายไก่ย่างในชุมชนแห่งนี้ แม้จะอยู่ต่างจังหวัด ถ้าขึ้นป้ายไก่ย่างบ้านแคน ก็สามารถเรียกลูกค้าให้เข้าร้านได้เป็นอย่างดี นับว่าผู้คนได้รู้จัก "ไก่ย่างบ้านแคน” ไปทั่วประเทศเลยทีเดียว อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของไก่ย่างบ้านแคน คือ ไก่ที่นำมาย่างคัดสรรไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่พันธุ์เนื้อดี มาชำแหระผ่ากลางตัว ปรุงด้วยรสชาติพอดี หมักประมาณ ๓ ชั่วโมง มัดติดกับไม้ไผ่ (ไม้หีบ) ตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม ก่อนนำขึ้นย่าง ใส่หีบย่างไฟด้วยถ่านไฟธรรมชาติที่มีความร้อนพอดี เพื่อจะทำให้ไก่สุกได้ทั่วถึงตัว กรอบนอกนุ่มใน น่ารับประทาน ถูกสุขอนามัย ทำจำหน่ายวันต่อวัน ไม่เก็บค้างคืน
 

     องค์ประกอบของอาหาร (สูตร) เครื่องปรุงไก่ย่างบ้านแคน

ประกอบด้วย

ไก่น้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม ๑ ตัว
เกลือ ๓ ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา ๑ ทัพพี
รสดีไก่ ๑ ซอง (ขนาดเล็ก)
ซอสปรุงรส ๒ ทัพพี
ผงชูรส ๑ ช้อนโต๊ะ
เหล้าสี ๒ ช้อนโต๊ะ
กระเทียม ๓ ขีด
พริกไทย ๑ ห่อ (ขนาดเล็ก)
น้ำมันหอย ๓ ช้อนโต๊ะ
 
      คลุกเคล้ากันใช้เวลาหมัก ๓ ชั่วโมง นำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ (ไม้หีบ) นำไก่ มามัดติดกับไม้หีบ ตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนนำขึ้นย่างไฟถ่านไฟพอดีไม่แรงจนเกินไป เพื่อให้ไก่สุกทั่วถึง
 
ชื่อ และที่อยู่ของร้านจำหน่ายอาหาร  ไก่ย่างป๋าหวน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  ๘๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านอัมพวัน ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม