องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ตำบลกุดน้ำไส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 มิ.ย. 2561

  ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง บ้านสังข์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 
      โดยกลุ่มแม่บ้านสังช์ หมู่ ๑๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๓๕๑๖๐ ซึ่งมี นางพูล รักศิลป์ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน โทร. ๐๘ ๖๒๔๕ ๒๓๓๐
 
      อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
     ถั่วลิสง เป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลาหลายชนิด รวมถึงนำมาปรุงรสเป็นขนมหวานของกินเล่น จากที่ทำกินกันในครัวเรือนแต่ปัจจุบันนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท๊อป ดังกลุ่มแม่บ้านบ้านสังข์ นำโดย นางพูล รักศิลป์ ประธานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ที่แปรรูปถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค้อวัง นางพูล รักศิลป์ เล่าว่า เกษตรกรตำบลกุดน้ำใส จะปลูกถั่วลิสงกันเป็นประจำทุกปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นรายได้เสริม ทว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาถั่วลิสงมีราคาตกต่ำไม่คุ้มการลงทุน จึงทำให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ถั่วลิสง
    "ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือน แต่เมื่อผลผลิตล้นตลาด ขายได้เพียงปี๊บละ ๑๐๐ บาท จึงต้องการเพิ่มมุลค่าด้วยการชักชวนแม่บ้านรวมกลุ่มกันเมื่อปี ๒๕๔๓ มีสมาชิก ๓๒ คน เริ่มจากผลิตภัณฑ์ถั่วลิงสงคั่วทราย ส่งขายร้านค้าในหมู่บ้าน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีแนวคิดแปรรูปให้หลากหลายเพื่อขยายตลาดลูกค้า” ความไม่หยุดนิ่งในการแปรรูปที่ต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ที่ได้จัดหาวิทยากรด้านอาหารหวานมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำอยู่ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น จากนั้นกลุ่มแม่บ้านได้แปรรูปอย่างจริงจัง เมื่อปี ๒๕๔๙ ปัจจุบันจึงมีทั้งถั่วตัด ถั่วกรอบแก้ว และถั่วทอดสมุนไพร ออกจำหน่ายในชุมชนและอำเภอใกล้เคียง สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะใช้ถั่วลิสงที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่จึงมีความสดและใหม่เสมอ โดยกลุ่มจะรับซื้อจากเกษตรกร โดยตรงจากที่เคยขายได้ปี๊บละ ๑๐๐ บาท ปัจจุบันปรับขึ้นเป็นปี๊บละ ๒๐๐ บาท ด้วยความสดใหม่ของถั่วลิสง ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดขาย ส่งผลให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถั่วทอดสมุนไพร ที่จะนำขายเฉพาะช่วงออกร้านและตามใบสั่งซื้อเท่านั้น กลุ่มจะไม่ทอดเก็บไว้ หรือไม่ส่งขายให้ร้านค้า เพราะเกรงว่าหากเก็บไว้นานจะทำให้ถั่วไม่กรอบ ไม่หอม จึงเลือกผลิตพร้อมจำหน่าย อีกทั้งกลุ่มได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งงาดำตัด งาขาวตัด ให้เป็นทางเลือกของลูกค้า เพราะงาต้องใช้ส่วนผสมในการทำถั่วตัดอยู่แล้ว โดยตลาดที่จำหน่าย มีทั้งร้านค้าส่งออก ร้านค้าที่จำหน่ายในงานต่างๆ จัดขึ้น ร้านค้าหมู่บ้าน และจังหวัดใกล้เคียง
       อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันอยู่ถึงแม้จะซ้ำกับหลายกลุ่ม ทว่าไม่ส่งผลกระทบกับกลุ่มแม่บ้าน ขณะเดียวกับกับเป็นผลดีทำให้เกษตรกรมีแนวคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญชาวบ้านเห็นคุณค่าและมีแนวคิดในการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดแปรรูปเพิ่มมูลค่า ไม่ปล่อยทิ้งให้เน่าเสีย สินค้าที่คนในชุมชนได้ซื้อหาไปบริโภคจึงมีคุณภาพ เพราะคนที่ซื้อหาก็คือลูกหลานในชุมชน ความสำคัญและคุณค่าทางสังคม จิตใจ วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญท้องถิ่นของชุมชน
 
     องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
       วิธีทำถั่วกระจก ส่วนผสม
ถั่วลิสงคั่ว ๑ ถ้วยตวง
◊ น้ำตาลทราย ๒/๓ ถ้วยตวง
◊ น้ำสะอาด ๑/๔ ถ้วยตวง
◊ light corn syrup ๓ ช้อนโต๊ะ
◊ เบคกิ้งโซดา หยิบมือหนึ่งแค่นิดเดียวก็พอ
◊ งาขาวคั่ว ๑/๒ ถ้วยตวง อาจน้อยกว่านี้นิดหน่อยได้
 
   วิธีทำ
๑. เริ่มทำก็ตวงน้ำใส่หม้อ ใส่ light corn syrup ลงไป ตวงน้ำตาลทรายใส่ลงไปด้วยยกหม้อตั้งไฟปานกลางเคี่ยวไปจนน้ำเชื่อมแห้งมากๆ ทดสอบว่าใช้ได้หรือยังโดยใช้ช้อนตักน้ำเชื่อมสัก ๑/๒ ช้อนชงกาแฟ เทใส่ถ้วยน้าเย็น ถ้าน้ำเชื่อมตกตะกอนเป็นเส้นแข็งๆแสดงว่าใช้ได้แล้ว
๒. ปิดไฟได้ แล้วรีบใส่เบคกิ้งโซดา ถั่วลิสงคั่ว และงาขาวคั่วลงไปรีบคนให้ทุกอย่างเข้ากันดี เสร็จแล้วเทใส่ฟอยล์ที่เราเตรียมไว้ ใช้ส้อมสองคันช่วยเกลี่ยให้กระจายออกไปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆโดยเร็ว หรือจะใช้กระดาษไข ทาน้ำมันพืชปิดทับบนขนม แล้วใช้ไม้ช่วยคลึงให้แบนๆก็ได้(เตรียมถาดไว้ล่วงหน้า โดยทาน้ำมันที่ถาดหรือรองฟอยล์ที่ถาดก่อนทาน้ำมันก็ได้) จากนั้นให้นำไปพักให้เย็น แล้วนำไปตัดเป็นชิ้นใส่บรรจุภัณฑ์
 
    ชื่อ – สกุล ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ ชื่อ – สกุล ผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ

    นางพูล รักศิลป์ บ้านสังข์ หมู่ ๑๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๔๕ ๒๓๓๐ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ) เกียรติบัตรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม