หน้าหลัก >> มัลติมีเดีย
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดมัลติมีเดีย ข่าว/บทความทั้งหมด

มัลติมีเดีย
"ภูมิใจในยโสธร" ผลงานเพลงที่ชนะเลิศการประกวดประพันธ์เพลงในโอกาสครบรอบ “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” (27 ต.ค. 2564)
“ ⭕️ne Day Trip ” เที่ยวชุมชน ยลวิถี บวร On Tour ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร” (29 ก.ค. 2564)
ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่ผู้ไทห้องแซงกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ (23 ก.ค. 2564)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร (23 ก.ค. 2564)
อาคารแบบโคโลเนียลสไตล์ (French Colonial) ในชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร (14 ก.ค. 2564)
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร (13 ก.ค. 2564)
พิพิธภัณฑ์พญานาค จังหวัดยโสธร (13 ก.ค. 2564)
การแกะสลักหนังประโมทัย (12 ก.พ. 2562)
การแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานวิมานพญาแพน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3 ม.ค. 2562)
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี (6 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (6 มิ.ย. 2560)
แบบขอยกเลิกประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔) (6 มิ.ย. 2560)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาต (ภย.๔)
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔) (6 มิ.ย. 2560)
ใบแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯ (รว๔)
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม (6 มิ.ย. 2560)
โปสเตอร์เงื่อนไขประกอบกิจการร้านเกม
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ] (6 มิ.ย. 2560)
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ [3 รายการ]
รูปถ่ายประกอบแบบรายงานความเห็น (คาราโอเกะ) (6 มิ.ย. 2560)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (30 มี.ค. 2560)
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมขับร้องเพลง ในงานวันสัปดาห์สถาปนาจังหวัดยโสธร บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 มี.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (๓) (26 ก.พ. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (๒) (26 ก.พ. 2559)
1 2 3 4 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม