หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข้อมูลเผยแพร่ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข้อมูลเผยแพร่
การแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานวิมานพญาแพน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3 ม.ค. 2562)
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมขับร้องเพลง ในงานวันสัปดาห์สถาปนาจังหวัดยโสธร บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 มี.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (๓) (26 ก.พ. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (๒) (26 ก.พ. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (๑) (26 ก.พ. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร (รอบคัดเลือก) ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (13 ก.พ. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (5) (30 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (4) (30 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3) (30 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2) (30 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (30 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (6) (29 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3) (29 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2) (29 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (29 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (4) (23 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3) (23 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2) (23 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (23 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (22 ม.ค. 2559)
1 2 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม