หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” (1 มิ.ย. 2565)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย “คนดีศรีวัฒนธรรมยโสธร” ประจำปี ๒๕๖๕ (19 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ขอเชิญร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และยกระดับงานประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก ประจำปี ๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
ขอเชิญชวน "สวดมนต์ออนไลน์วันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕" (12 เม.ย. 2565)
สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ (11 เม.ย. 2565)
ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เข้ารอบระดับประเทศ) การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ (11 เม.ย. 2565)
สำนักพระราชวัชขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (1 เม.ย. 2565)
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (24 มี.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 มี.ค. 2565)
ระบบขออนุญาตภาพยนต์และวิดิทัศน์ออนไลน์ (24 มี.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (8 มี.ค. 2565)
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 ก.พ. 2565)
จังหวัดยโสธร ขอเชิญเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 วันที่ 1 - 7 มีีนาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ (10 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ประปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานที่ว่าการอำเภอกุดชุุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (9 ก.พ. 2565)
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2565 (9 ก.พ. 2565)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฯ (20 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์…ร่วมมือรณรงค์แนวคิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยความตระหนักในภัยร้ายจากอบายมุข (17 ม.ค. 2565)
ตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร เพื่อเผยแพร่การจัดงาน สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ ๕๐ ปี (11 ม.ค. 2565)
ขอเชิญร่วม " สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ " เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (30 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดยโสธรส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” (9 ธ.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม