หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (17 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (17 มิ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (5 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (4 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (16 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (15 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (25 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (25 ม.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓ (30 เม.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (31 มี.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธื ๒๕๖๓ (29 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๓ (31 ม.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (31 ธ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (30 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (31 ต.ค. 2562)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม