หน้าหลัก >> ประเพณีท้องถิ่น
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประเพณีท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด
ประเพณีท้องถิ่น
สวจ.ยโสธร จัดโครงการสืบสานประเพณีวิถี อีสานฮีต ๑๒ ฮีตที่ ๘ เดือน ๘ บุญเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดชัยพฤกษ์ บ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (10 ส.ค. 2561)
จ.ยโสธร โดย สวจ.ยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิบสอง ฮีตที่ ๗ เดือน ๗ บุญเบิกบ้าน ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (31 พ.ค. 2561)
จ.ยโสธร โดย สวจ.ยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ในงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท อ.เมืองยโสธร โดยมี ท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด (12 พ.ค. 2561)
สวจ.ยโสธร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ฮีต ๑๒ “ฮีตที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (13 เม.ย. 2561)
สวจ.ยโสธร จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสานฮีตสิบสอง ฮีตที่ ๔ บุญเดือน ๔ บุญผะเหวด (15 มี.ค. 2561)
สวจ.ยโสธร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ฮีต ๑๒ “ฮีตที่๑“ บุญปริวาสกรรม วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดเก่าหนองสิม บ้านนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (25 ม.ค. 2561)
สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ฮีต ๑๒ “ฮีตที่ ๒ บุญคูณลาน" ซึ่งอำเภอเลิงนกทาร่วมกับทุกภาคส่วน วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (24 ม.ค. 2561)
ฮีตที่ ๑๐ บุญข้าวสาก ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (16 ก.ย. 2559)
ฮีตที่ ๙ บุญข้าวประดับดิน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (1 ก.ย. 2559)
ฮีตที่ ๘ บุญเดือนแปด บูญเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าพุทธิคุณ ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร (16 ก.ค. 2559)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3 มิ.ย. 2559)
ฮีตที่ ๗ บุญเดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์ศรี ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร (28 พ.ค. 2559)
ฮีตที่ ๖ บุญเดือนหก ประเพณีบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ - ๑ค พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณตามถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร (15 พ.ค. 2559)
ฮีตที่ ๕ ประเพณีสงกรานต์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร (13 เม.ย. 2559)
ฮีตที่ ๔ กิจกรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ.ฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร (24 มี.ค. 2559)
ฮีตที่ ๓ บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร (16 ก.พ. 2559)
ฮีตที่ ๒ บุญเดือนยี่ บุญคูณลาน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (15 ก.พ. 2559)
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก (19 ม.ค. 2559)
การถวายมาลัยข้าวตอก เป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา จังหวัดยโสธร ชูงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เปิดให้นักแสวงบุญ ถวายมาลัยข้าวตอกเป็นพุทธบูชา เปิดให้ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวแสวงบุญมีส่วนร่วมในการร้อยมาลัยข้าวตอก ถวายมาลัยข้าวตอกเป็นพุทธบูชา แห่งเดียวในโลก เชื่อทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง,เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์มหกรรมขบวนมาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่ ที่ชาวบ้านอำเภอมหาชนะชัยร่วมร้อยมาลัยข้าวตอกทั้งอำเภอรวมทั้งสถานศึกษา โดยใช้แรงกายแรงใจร้อยด้วยความตั้งใจและจิตวิญญาณ ถวายเป็นพุทธบูชา , จัดถนนสายมาลัยข้าวตอก,รวมทั้งอุโมงค์มาลัยข้าวตอก นอกจากนั้น จัดให้มีบริการนักท่องเที่ยวปันจักรยานชมมาลัยข้าวตอกและร่วมทำมาลัยข้าวตอกตามคุ้มบ้าน อานิสงค์ของการถวายมาลัยข้าวตอกเป็นพุทธบูชา มีความเชื่อว่า มาลัยข้าวตอกเป็นสิ่งแทนดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ชีวิตมีความเจริญ รุ่งเรือง มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่เย็นเป็นสุข
ฮีตที่ ๑ เดือนอ้าย งานบุญปริวาสกรรม ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสันติธรรมสถาน (หนองแคน) วัดดอนผึ้ง บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (12 ม.ค. 2559)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม