หน้าหลัก >> วีดีโอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดวีดีโอ ข่าว/บทความทั้งหมด
วีดีโอ
งานประเพณีสืบสานงานนมัสการหลวงพ่อพระสุก ประจำปี ๒๕๖๕ (8 พ.ค. 2565)
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๒๕๖๕ (15 ก.พ. 2565)
วิถีถิ่น วิถียโสธร : ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดยโสธร (15 ก.พ. 2565)
"ภูมิใจในยโสธร" ผลงานเพลงที่ชนะเลิศการประกวดประพันธ์เพลงในโอกาสครบรอบ “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” (27 ต.ค. 2564)
“ ⭕️ne Day Trip ” เที่ยวชุมชน ยลวิถี บวร On Tour ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร” (29 ก.ค. 2564)
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี (6 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม