หน้าหลัก >> ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด
ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
๑๒.วงโปงลาง โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (20 มิ.ย. 2561)
๑๐.วงดนตรีลูกทุ่ง (อำเภอทรายมูล) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ หนองแหน อ. กุดชุม (29 พ.ค. 2561)
๑๑.การฟ้อนกลองตุ้ม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่วนหนองบัว ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (23 พ.ค. 2561)
๙.ศิลปะการแสดงแม่ไม้มวยไทย บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๕ บ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (2 พ.ค. 2561)
๖.รำภูไท ๓ เผ่า โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๘ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา (11 เม.ย. 2561)
๘.คณะกลองยาว อบต.โคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (21 มี.ค. 2561)
๗.ฟ้อนกลองตุ้ม ( ตำบลกู่จาน ) บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกบ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (16 มี.ค. 2561)
๑. หมอลำเพลินคณะ “อัศวินดาวรุ่ง” บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๓ บ้านหนองเลิง ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (6 มี.ค. 2561)
๒.หมอลำกลอน บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๔ บ้านเกี้ยงเก่า ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (12 ก.พ. 2561)
๓.หมอลำเพลิน (คณะ ส.ประเสริฐศิลป์รุ่งลำเพลิน) ชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (8 ก.พ. 2561)
๔.การแสดงลำซิ่งชิงชู้ชิงรัก บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๕ บ้านคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ (19 ม.ค. 2561)
๕.วงดนตรีพื้นบ้านสำราญพิณแคน บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑ บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธรโทรศัพท์ (10 ม.ค. 2561)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม