หน้าหลัก >> องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ผ้าลายลูกหวายหรือลายยศสุนทร ผ้าประจำจังหวัดยโสธร (18 พ.ย. 2564)
ผ้ามัดหมี่ผู้ไทห้องแซงกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้ไทห้องแซง บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (30 ก.ค. 2564)
กระเป๋าแฮนเมต ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (6 พ.ค. 2564)
ผลิตภัณฑ์จากกก (6 พ.ค. 2564)
กระเป๋าผ้า ลายขิด (6 พ.ค. 2564)
อาหารพื้นเมือง : ประกวดส้มตำ ในงานถนนคนเดิน (3 เม.ย. 2564)
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #3 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #2 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #1 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
สวจ.ยโสธร จัดโครงการสืบสานประเพณีวิถี อีสานฮีต ๑๒ ฮีตที่ ๘ เดือน ๘ บุญเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดชัยพฤกษ์ บ้านสร้างแป้น ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (10 ส.ค. 2561)
ข้าวโป่ง ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเลิง อำเภอคำเขื่อนแก้ว (20 มิ.ย. 2561)
๑๒.วงโปงลาง โรงเรียนเลิงนกทา ตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (20 มิ.ย. 2561)
กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติแปรรูป ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ (14 มิ.ย. 2561)
เสื่อกก ชุมชนคุณธรรมวัดเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว (13 มิ.ย. 2561)
กระเป๋าพญาคันคากจากไหลชุมชนคุณธรรมวัดนาโป่ง อำเภอทรายมูล (13 มิ.ย. 2561)
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ลายยกดอก (13 มิ.ย. 2561)
สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ ณ ถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า ถนนสายวัฒนธรรม เมืองยโสธร (13 มิ.ย. 2561)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร (ประเภทสถาปัตยกรรม แนวทางปฏิบัติทางสังคม) (13 มิ.ย. 2561)
บริเวณย่านเมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า (13 มิ.ย. 2561)
บริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่า ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองเป็นย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองปัจจุบันในบริเวณดังกล่าวยังคงมีตึกแถวโบราณที่มีรูปทรงและลวดลายงดงาม และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
หอยเชอรี่คืนรู ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (13 มิ.ย. 2561)
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม