หน้าหลัก >> ศิลปะการแสดง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดศิลปะการแสดง ข่าว/บทความทั้งหมด
ศิลปะการแสดง
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #3 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #2 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
การแสดง “แสง สี เสียง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” #1 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (3 เม.ย. 2564)
สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ ณ ถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า ถนนสายวัฒนธรรม เมืองยโสธร (13 มิ.ย. 2561)
จ.ยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดประกวดการแสดงกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประเภทเยาวชน ในงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวิถีอีสาน วิมานพญาแถน อ.เมืองยโสธร (11 พ.ค. 2561)
จ.ยโสธร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร จัดประกวดการแสดงกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ประเภทประชาชน ในงานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมวิถีอีสาน วิมานพญาแถน อ.เมืองยโสธร (10 พ.ค. 2561)
กิจกจจมการแสดงดนตรีไทยผู้สูงอายุ ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (10 ม.ค. 2561)
กิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุ ในงานถนนคนเดิน เมืองเก่า ๒๐๐ ปี บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (29 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์แบบไทย ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดบึงขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (13 เม.ย. 2560)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๗) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๖) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๕) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๔) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๓) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๒) (22 มิ.ย. 2559)
หนังประโมทัย คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (๑) (22 มิ.ย. 2559)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม