หน้าหลัก >> สินค้าทางวัฒนธรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดสินค้าทางวัฒนธรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
สินค้าทางวัฒนธรรม
ผ้ามัดหมี่ผู้ไทห้องแซงกับลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้ไทห้องแซง บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (30 ก.ค. 2564)
กระเป๋าแฮนเมต ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (6 พ.ค. 2564)
ผลิตภัณฑ์จากกก (6 พ.ค. 2564)
กระเป๋าผ้า ลายขิด (6 พ.ค. 2564)
ข้าวโป่ง ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเลิง อำเภอคำเขื่อนแก้ว (20 มิ.ย. 2561)
กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติแปรรูป ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ (14 มิ.ย. 2561)
เสื่อกก ชุมชนคุณธรรมวัดเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว (13 มิ.ย. 2561)
กระเป๋าพญาคันคากจากไหลชุมชนคุณธรรมวัดนาโป่ง อำเภอทรายมูล (13 มิ.ย. 2561)
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ลายยกดอก (13 มิ.ย. 2561)
กระเป๋าผ้าพื้นเมือง ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิกาญจนาราม บ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย (12 มิ.ย. 2561)
ผ้าไหมมัดหมี่ ชุมชนคุณธรรมวัดชัยชนะ บ้านน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง (12 มิ.ย. 2561)
เสื้อผ้าขาวม้าลายตาม่อง ชุมชนคุณธรรมวัดศรีบุญเรือง (12 มิ.ย. 2561)
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสวาท ตำบลนาโส่ (11 มิ.ย. 2561)
กระติบข้าว ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งอีโอก อำเภอเมืองยโสธร (1 มิ.ย. 2561)
ผ้าขิดไหมลายยศสุนทร (17 พ.ค. 2561)
1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม