หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลคำเตย กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลคำเตย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.พิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ วัดยางตลาด ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ลงพื้นที่ร่วมประชุมทบทวนจัดทำแผนพัฒนาต่อยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับส่วนราชการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวิถีถิ่น วิถีไทย ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM meeting
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธร นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม