หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 0.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสั้น คลิปวีดิโอ ภาพถ่าย การจัดงาน ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผ่านระบบ Zoom
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายจีรชัย วงศ์ชารี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประชุมเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) ผ่านทางระบบ Zoom
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พวคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตักบาตร บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรำสมโภช และคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองยศ” ในการจัดงาน “๒๕๐ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมกรณีพิเศษเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิธรรมสถิต อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทร
วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ปลัดจังหวัดยโสธร ประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จังหวัดยโสธร รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการเดินแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เนื่องในการจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐น. นายสมศักดิ์ สาโดด ผอ.กลุ่มยุทธฯ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์ฯ โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จ.ยโสธร รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๖
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. ปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐น. จ.ยโสธร จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐น. จ.ยโสธร จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง อ.เมืองยโสธร
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม