หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า พัฒนาที่สาธารณประโยชน์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย บูรณาการร่วมกับพิธีทำบุญออกพรรษา (วันมหาปวารณา) ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว จัดโดยชุมชนคุณธรรมวัดป่าหนองชุม และผู้นำพลังบวรหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๖ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ และสืบสานประเพณี
วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๔ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๑๕ น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐น. จ.ยโสธร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐น. สวจ.ยโสธร จัดกิจกรรม Facebook Live สด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ”รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ตามโครงการรวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน จังหวัดยโสธร ณ ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดเหล่าน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง
วัน​ที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ณ จ.ยโสธร
วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. จ.ยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสิงห์ท่า จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร
วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คนดีศรีเมืองยศ ในงาน ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ.ยโสธร ตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. จ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรม วัดป่าหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดนาโป่ง
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม