หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. จ.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมงานรวมพลังสตรีศรียโสธร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดปีนักบุญยอแซฟ และฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง เขตหนองคู และเขตซ่งแย้ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธii
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐น. จ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ จ.ยโสธร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยบูรณาการร่วมกับตลาดถนนคนเดินยโสธรย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ณ ตลาดถนนคนเดินยโสธรย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ การจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานฝีมือแรงง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สวจ.ยโสธร จับสลากกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ "๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ”
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๙ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธี วางขันหมากเบ็งและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) เจ้าเมืองยโสธรท่านแรก โ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๙ น. สวจ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดยโสธร ครบรอบ ๔๙ ปี และเฉลิมฉลอง ๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยโสธร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๖๖๔ เวลา ๑๔.๐๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย และร่วมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกและถวายมาลัยข้าวตอกเป็นพุทธบูชา ณ วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ จังหวัดยโสธรย จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ รุ่นที่ ๔
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง จ.ยโสธร
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม