หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีรักษ์ หวังสุข นวธ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ได้มาซึ่งสภาวัฒนธรรมระดับตำบล ในพื้นตำบลห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย วรรณรัตน์ นวธ.ปฎิบัติการ ร่วมพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน ๗ แห่ง
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสมศักดิ์ สาโดด ผอ.ยุทธฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ vdo conference เรื่อง "แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ" ณ ห้องประชุม สวจ.ยส.ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสมศักดิ์ สาโดด ผอ.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบูรพา
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐น. สวจ.ยโสธร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวด การจัดงาน “๒๕๐ ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิฯ ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีความเป็นสิริมงคล ณ วัดกลางโพธิ์ชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันที่ ๓ กุ.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอัมพวัน
สวจ.ยโสธร ร่วมประชุมจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ “๒๕๐ ปี เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า สู่ ๔๙ ปี จังหวัดยโสธร” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙น. สวจ.ยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลาง จ.ยโสธร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำรุง ดูแล รักษาถนน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐น. สวจ.ยยโสธร ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดสิงห์ท่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุค “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ ถนนคนเดิน บ้านสิงห์ท่า
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สวจ.ยโสธร
วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. สวจ.ยโสธร จัดประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดอัมพวัน
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. สวจ.ยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.สวจ.ยโสธร ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงาน บวร On Tour จ.ยโสธร
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กด้วยการอ่าน และสนับสนุนหนังสือ “ก ไก่โจ้โก้ ยโสธรม่วนซื่น” ณ โรงแรม เจพีเอ็มเมอร์รัลด์
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สวจ.ยโสธร ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำยโสธร
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. จ.ยโสธร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จ.ยโสธร พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ หอประชุมวิถีอีสาน
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม