หน้าหลัก >> ข้อมูลเผยแพร่
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข้อมูลเผยแพร่ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข้อมูลเผยแพร่
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (7) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (5) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (4) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (3) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (6) (16 ม.ค. 2559)
กิจกรรมการประกวดการแสดงละครบุญบั้งไฟ "ตำนานพญาคันคาก" ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1) (16 ม.ค. 2559)
การแสดงพื้นบ้าน2 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
การแสดงพื้นบ้าน3 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
การแสดงพื้นบ้าน4 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
การแสดงพื้นบ้าน5 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
การแสดงพื้นบ้าน6 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
การแสดงพื้นบ้าน1 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
การแสดงพื้นบ้าน7 กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2 ธ.ค. 2558)
<< ก่อนหน้า 1 2

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม