หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM meeting
วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยโสธร นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี นายพงรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๕ ครบรอบ ๕๐ ปี
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง G5 ชั้น ๑๒อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม