หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมศาสนพิธีกร ประจำปี ๒๕๖๕
ันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION)
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง พิชิต ๓ ลุ่มน้ำ (โขง ชี มูล) สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ประสานงานและติดตามความคืบหน้าการจัดงาน “พัฒนาและยกระดับ
สวจ.ยโสธร ร่วมกับ ทต.ห้องแซง และผู้นำพลัง “บวร” ชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม บ้านห้องแซง จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดยโสธรวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด“นิทรรศการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เฉลิมฉลองจังหวัดยโสธร สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร” โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร บูรณาการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๑๕ น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลเมืองยโสธร จัดกิจกรรมตักบาตร วิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินหน้าวัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เข้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดแสดง จำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือพระมหากษัตริย์ไทย ๑๐ รัชกาล แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ฉบับการ์ตูน
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๕ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๗ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ e-mail : [email protected]
พัฒนาและดูแลระบบโดย
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยสิงห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล e:mail : [email protected]

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม