สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม


 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
วันมาฆบูชา (31/10/2017 10:51:27)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างมีวัฒนธรรมและปลอดภัย (31/10/2017 10:51:09)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (04/09/2017 13:29:03)
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมสุโขทัย (04/09/2017 13:23:33)
วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนธันวาคม) (04/09/2017 13:22:08)

 


วัดเจดีย์ทอง จังหวัดปทุมธานีวัดเจดีย์ทอง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด
วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ตามสันนิษฐาน สร้างขึ้นสมัยอยุธยา ซึ่งมีชาวรามัญได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีพระยารามซึ่งเป็นบุตรของพระยาเจ่ง เป็นน้องเจ้าพระยามหาโยธา เป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสมัยได้อพยพหนีพม่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ต่อมาพระยารามผู้นี้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยานครเขื่อนขันธ์ รามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม เป็นผู้รักษานครเขื่อนขันธ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ การที่ได้ชื่อว่า "วัดเจดีย์ทอง” นี้ เข้าใจคงนำเอาชื่อนี้มาจากเมืองมอญ ซึ่งเคยเป็นสถานที่อยู่ของตนแต่เดิม ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ที่สำคัญ คือ
๑. เจดีย์ทอง แบบทรงรามัญ ซึ่งตั้งอยู่หน้าบริเวณวัดได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างวัดนี้ประมาณ ๑๖๐ ปีเศษ
๒. พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร แบบทรงมอญ ซึ่งทำการสร้างด้วยแก้วหยก (หรือหินอ่อนไม่ทราบได้)

ที่มา : m-culture
pic
pic
pic
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ rss กลับขึ้นข้างบน