สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม


 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมในราชอาณาจักรไทย (01/09/2020 13:31:38)
วันมาฆบูชา (31/10/2017 10:51:27)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างมีวัฒนธรรมและปลอดภัย (31/10/2017 10:51:09)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (04/09/2017 13:29:03)
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมสุโขทัย (04/09/2017 13:23:33)

 


วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนธันวาคม)


 
วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนธันวาคม)

2ธันวาคม2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ทรงตั้งโบราณคดีสโมสร 3 ธันวาคม2478 วันเกิดนายมานิตย์ ภู่อารีย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ...

2 ธันวาคม 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ทรงตั้งโบราณคดีสโมสร
3 ธันวาคม 2478 วันเกิดนายมานิตย์ ภู่อารีย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช 2542
4 ธันวาคม 2429 วันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
5 ธันวาคม 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอัมพรสถาน
7 ธันวาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯเลียบพระนครทางสถลมารคคราวพระชนมายุครบ 3 รอบ
9 ธันวาคม 2476 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี สิ้นพระชนม์
10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
11 ธันวาคม 2403 วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธารกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา องค์ต้นราชสกุล จันทรทัต
12 ธันวาคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯเปิดสะพานพระราม 6
13 ธันวาคม 2515 ประกาศให้เรียกนครหลวงกรุงเทพธนบุรีว่า "กรุงเทพมหานคร"
14 ธันวาคม 2431 วันเกิดศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย / วันกีฬาแห่งชาติ
17 ธันวาคม 2460 วันเกิดพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15
19 ธันวาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาติในสถูปศิลา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
20 ธันวาคม 2447 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
25 ธันวาคม 2473 วันเกิด นายคำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2535
26 ธันวาคม 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
28 ธันวาคม 2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชสมบัติกรุงธนบุรี / วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
29 ธันวาคม 2400 วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์องค์ต้นราชสกุล ชุมพล
30 ธันวาคม 2533 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จฯเปิดหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ rss กลับขึ้นข้างบน