สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม


 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมในราชอาณาจักรไทย (01/09/2020 13:31:38)
วันมาฆบูชา (31/10/2017 10:51:27)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างมีวัฒนธรรมและปลอดภัย (31/10/2017 10:51:09)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (04/09/2017 13:29:03)
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมสุโขทัย (04/09/2017 13:23:33)

 


วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนกุมภาพันธ์)


 

1 กุมภาพันธ์ 2438 ประกาศตั้งโรงรับจำนำขึ้นเป็นครั้งแรก 2 กุมภาพันธ์ 2486 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 กุมภาพันธ์ 2452 วันเกิดนางพยอม สีนะวัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์(ศิลปะ...

1 กุมภาพันธ์ 2438 ประกาศตั้งโรงรับจำนำขึ้นเป็นครั้งแรก
2 กุมภาพันธ์ 2486 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 กุมภาพันธ์ 2452 วันเกิดนางพยอม สีนะวัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์(ศิลปะงานผ้า)ประจำปี 2530
4 กุมภาพันธ์ 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเปิดโรงงานผลิตเหรียญกระษาปณ์ด้วยกำลังไฟฟ้าแห่งแรกของไทย
7 กุมภาพันธ์ 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท
10 กุมภาพันธ์ 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดอนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุ่งช้าง ณ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2496 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนารถ สิ้นพระชนม์
12 กุมภาพันธ์ 2446 ประเทศไทยเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส
15 กุมภาพันธ์ 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯทรงเปิดตึกวชิราลงกรณธาราบำบัด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
17 กุมภาพันธ์ 2438 วันประสูติหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
21 กุมภาพันธ์ 2447 วันเกิดนายฉันท์ ขำวิไล
22 กุมภาพันธ์ 2275 วันเกิดยอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
24 กุมภาพันธ์ 2310 วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย: วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2473 พิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
26 กุมภาพันธ์ 2534 โปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวง
29 กุมภาพันธ์ 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงไฟฟ้าสามเสน กรุงเทพมหานคร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ rss กลับขึ้นข้างบน