สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม


 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมในราชอาณาจักรไทย (01/09/2020 13:31:38)
วันมาฆบูชา (31/10/2017 10:51:27)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างมีวัฒนธรรมและปลอดภัย (31/10/2017 10:51:09)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (04/09/2017 13:29:03)
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมสุโขทัย (04/09/2017 13:23:33)

 


วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนมกราคม)


 

 
1 มกราคม 2406 วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 3 มกราคม 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกบัญชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 มกราคม 2525 ...

1 มกราคม 2406 วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
3 มกราคม 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 มกราคม 2525 ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
7 มกราคม 2332 สหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก
9 มกราคม 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเปิดสะพานอุภัยเจษฎุทิศ
10 มกราคม 2419 วันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
12 มกราคม 2385 เริ่มพิมพ์ปฏิทินภาษาไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรก
13 มกราคม 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกในประเทศไทย
16 มกราคม 2440 วันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 16
19 มกราคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
20 มกราคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
21 มกราคม 2453 วันเกิด นายเอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์)
23 มกราคม 2424 วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน องค์ต้นราชสกุล ฉัตรชัย
25 มกราคม 2135 วันกองทัพไทย : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ rss กลับขึ้นข้างบน