สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม


 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
 ข่าว/บทความล่าสุด
วันมาฆบูชา (31/10/2017 10:51:27)
ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอย่างมีวัฒนธรรมและปลอดภัย (31/10/2017 10:51:09)
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (04/09/2017 13:29:03)
เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมสุโขทัย (04/09/2017 13:23:33)
วันนี้ในอดีต (เหตุการณ์สำคัญเดือนธันวาคม) (04/09/2017 13:22:08)

 


บทความ >> วัฒนธรรม
พิธีปลูกบ้านหรือปลูกเรือน (เฮือน)

วันที่ 21 ม.ค. 2559

           การดูฤกษ์ของตัวเจ้าของบ้านที่ปลูกเรือนไทย การดูสมพงศ์ปีในการปลูกเรือนไทยการดูทิศในการยกเสาเอก และการทำพิธีกรุงพาลีเพื่อขออนุญาตเจ้าที่ในการสร้างเรือนไทย เป็นต้น เมื่อได้ฤกษ์งามยามดีแล้วก็จะเตรียมการจัดหาเครื่องไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปลูกเรือนไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้

           ๑. ดู วัน เดือน ปี ฤกษ์ยามตามคติความเชื่อของคนไทย โดยทั่วไปเดือนที่นิยมปลูกบ้านให้นับตามแบบเดือนไทยหรือเดือนทางจันทรคติ ได้แก่ เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหกเดือนเก้า และเดือนสิบสอง สำหรับวันให้ดูวันที่เป็นวันอธิบดี ธงชัยตามปีที่ปลูกบ้าน เป็นต้น

           ๒. ทำพิธีกรุงพาลี เป็นความเชื่อในการปลูกเรือนไทยที่ต้องทำพิธีกรุงพาลีเพื่อเซ่นไหว้เจ้าที่ขออนุญาตปลูกเรือนไทย เครื่องเซ่นไหว้ในการทำพิธีกรุงพาลี ได้แก่ ข้าวสุก กล้วยน้ำว้าสุก ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู นอกจากนี้ยังต้องมีถั่วเขียว ข้าวตอก และงาดิบโปรยลงบนที่ดินหลังทำพิธีกรุงพาลีเสร็จ

           ๓. ตีผัง ตามขนาดความกว้างความยาวของตัวบ้านตามที่เจ้าของบ้านกำหนด

           ๔. ขุดหลุมเสา ตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ อาจขุดเฉพาะหลุมเสาเอกก่อน เนื่องจากความเชื่อที่จะต้องมีการแลกขุดหลุม (ขุดเอาฤกษ์เอาชัย) ก่อนที่จะขุดหลุมอื่น ๆ ต่อไป


           ๕. การยกเสาเอก
              ๕.๑ การหาฤกษ์ยามในการปลูกเรือน วันที่จะปลูกเรือนหมายถึงวันยกเสาเอกจะต้องมีการผูกดวงชะตาโดยการนำเอาวัน เดือน ปีเกิดของเจ้าบ้านมาผูกดวงในปีนั้น ๆ สามารถปลูกบ้านได้หรือไม่ หากไม่มีดวงที่จะปลูกเรือนได้ก็ต้องรอไปอีก เช่น ๑ ปี ๒ ปี หรือ ๓ ปี
              ๕.๒ การดูทิศที่จะยกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคล ทิศที่นิยมยกเสาเอกคือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในการยกเสาเอกจะต้องจัดหาสิ่งของที่เป็นสิริมงคล ได้แก่ ทองคำเปลว แป้งหอม ใบเงิน ใบทอง ใบไผ่สีสุก ใบบัว ใบขนุน ผ้าสามสี และไม้มงคลเก้าชนิด วันที่นิยมยกเสาเอก คือ วันจันทร์ ไม่นิยมยกเสาเอกวันอาทิตย์เพราะถือว่าเป็นวันไม่ดี
              ๕.๓ ผ้าหัวเสา หมายถึง ผ้าสีขาว และสีแดง ขนาด ๔™๖ นิ้ว ลงอาคม เป็นความเชื่อว่าสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดกับเรือน เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ใช้วางบนหัวเสาเรือนไทยทุกต้น เวลาวางให้ผ้าผืนที่เขียนอักขระอยู่แนบกับหัวเสา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
           ๑. ดูฤกษ์ยามให้เจ้าของบ้าน
           ๒. นัดวันเวลายกหรือเวลายก
           ๓. ทำพิธีโดยให้เจ้าของบ้านจัดทำบายศรี เช่น เตรียมใบเงิน ใบทอง ใบนาค กล้วย อ้อย มะพร้าว
           ๔. ทำพิธีขอที่
           ๕. ทำน้ำมนต์ธรณี
           ๖. ไหว้สัสดี (สัสดี คือ การไหว้บูชาครู)
           ๗. ยกเสาเอกตามฤกษ์ยามเสร็จพิธี
      ฤกษ์การสร้างบ้านเรือนชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องดูหรือเลือกวันที่เป็นมงคลและฤกษ์ที่เป็นมงคลในแต่ละวันนั้นด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้าปลูกเรือนวันอาทิตย์ ถือเอาเสียงไก่เป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันจันทร์ ถือเอาเสียงผู้หญิงเป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันอังคาร ถือเอาเสียงม้าเป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันพุธ ถือเอาเสียงสังข์เป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันพฤหัสบดี ถือเอาเสียงถาดเป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันศุกร์ ถือเอาเสียงฆ้องเป็นฤกษ์
ถ้าปลูกเรือนวันเสาร์ ถือเอาเสียงคนแก่เป็นฤกษ์
pic
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ rss กลับขึ้นข้างบน