หน้าหลัก >> O1โครงสร้าง
O1โครงสร้าง
9.โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
8.อัตรากำลังข้าราชการในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
7.โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
6.โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
5.โครงสร้างและอัตรากำลังข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
4.โครงสร้างและอัตรากำลังข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
3.โครงสร้างและอัตรากำลังข้าราชการในส่วนราชการ กระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
2.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
1.โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


 

๕๕ หมู่ ๑๐ (ทุ่งทะเลหลวง) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๕๕๙๘-๙

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 culture_st@hotmail.com